Wybierz język / choose language /
выберите язык

 POLSKI   ENGLISH (UK)   |   РУССКИЙ 

Image

Uczelnia Łukaszewski

Nabór na Rok Akademicki 2022/2023 trwa!

Studia licencjackie / podyplomowe / MBA

Image

zarządzanie zasobami ludzkimi / zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie w biznesie

Image

Wybitni Eksperci MBA WSZP
z zakresu biznesu, ekonomii, polityki


Image

Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy.

Image

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP.

Image

Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych
Studia podyplomowe

Zapisz się na studia

Image

Executive Master of Business Administration
pełny zakres studiów w biznesie - studia 2-letnie

Image

MBA - Human Resources
przygotowanie do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz M/Ś/D firm i korporacji - studia 1-roczne

Image

Executive Master of Business Administration
studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych ze służbą zdrowia - studia podyplomowe1-roczne

Image

Executive Master of Business Administration
studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych ze służbą zdrowia - studia podyplomowe1-roczne

Image

MBA -Turystyka i Hotelarstwo
zwracają szczególną uwagę na obsługę klienta i satysfakcję przy jednoczesnym utrzymaniu dochodowego biznesu - studia podyplomowe 1-roczne

Image

MBA -Cyberbezpieczeństwo
łączą aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące zarządzania - studia podyplomowe 1-roczne

Image

MBA - Biznes Międzynarodowy
w całości skupione na zarządzaniu ludźmi oraz organizacjami w celu osiągania zysku - studia podyplomowe 1-roczne

Image

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami, gwarantujemy najwyższy poziom kształcenia.

Zawiadomienie o zmianie nazwy Uczelni
Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, że z dniem 11.01.2022 r. Minister Edukacji i Nauki dokonał wpisu w rejestrze Uczelni niepublicznych nowej nazwy Uczelni z dotychczasowej: 
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie na: Uczelnia Łukaszewski.
Informujemy, że zmiana dotyczy wyłącznie nazwy Uczelni – wszystkie pozostałe dane,
w tym NIP, adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów pozostają bez zmian.
Zostaną natomiast wprowadzone nowe adresy poczty elektronicznej @ulu.edu.pl oraz zostanie uruchomiona nowa strona internetowa: www.ulu.edu.pl.
Jednocześnie nadmieniamy, że zmiana nazwy Uczelni nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Ponadto, nie powoduje żadnych dodatkowych modyfikacji podpisanych dokumentów oraz nie wymaga ich aneksowania.

Uczelnia Łukaszewski

(d. Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem)

Nabór na Rok Akademicki 2022/2023 trwa!

Studencie! Nie zdążyłeś zapisać się na studia? Żaden problem! U nas rekrutacja nadal trwa!

Studia licencjackie / podyplomowe / MBA

Stacjonarne / Niestacjonarne / Online

Image

zarządzanie zasobami ludzkimi / zarządzanie przedsiębiorstwem / zarządzanie w biznesie

Image

Wybitni Eksperci MBA
z zakresu biznesu, ekonomii, polityki

Image

MBA - Human Resources
przygotowanie do pełnienia funkcji w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa oraz M/Ś/D firm i korporacji - studia podyplomowe 1-roczne

Image

MBA - Nieruchomości
studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych z nieruchomościami - studia podyplomowe 1-roczne

Image

Absolwent uzyskuje kwalifikacje rolnicze, pozwalające na zakup ziemi oraz ubieganie się o środki z funduszy.

Image

Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami, gwarantujemy najwyższy poziom kształcenia.

Image

MBA - Ochrona Zdrowia
studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych ze służbą zdrowia - studia podyplomowe 1-roczne

Image

EMBA - Human Resources
pełny zakres studiów w biznesie - studia podyplomowe 2-letnie

Image

MBA -Turystyka i Hotelarstwo
zwracają szczególną uwagę na obsługę klienta i satysfakcję przy jednoczesnym utrzymaniu dochodowego biznesu - studia podyplomowe 1-roczne

Image

MBA - Biznes Międzynarodowy
w całości skupione na zarządzaniu ludźmi oraz organizacjami w celu osiągania zysku - studia podyplomowe 1-roczne

Image

Zarządzanie i administracja w służbach mundurowych
studia podyplomowe 1-roczne

Image

EMBA - Ochrona Zdrowia
studia podyplomowe w całości skupione na zarządzaniu w placówkach związanych ze służbą zdrowia - studia podyplomowe 2 letnie

Image

MBA -Cyberbezpieczeństwo
łączą aspekty techniczne, technologiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące zarządzania - studia podyplomowe 1-roczne

Image

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP.

Image

Pełne przygotowanie do realizowania efektywnej strategii komunikacyjnej w cyfrowym otoczeniu informacyjnym, jak identyfikować zagrożenia w cyberprzestrzeni i im przeciwdziałać.


Zadzwoń do nas

  601 332 277 lub 22 644 99 11

Zadzwoń do nas
 601332277 lub 22 644 99 11 

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Search