Wybierz Akademię Wyższej Szkoły Zarządzania Personelem

AKADEMIA ZARZĄDZANIA

 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Zarządzanie placówkami kultury
 • Zarządzanie ochroną zabytków
 • Zarządzanie służbą zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Zarządzanie w administracji państwowej
 • Zarządzanie w mediach
 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce
 • Zarządzanie w małej i średniej firmie
 • HR Managament

AKADEMIA BIZNESU

 • RODO - Inspektor danych osobowych
 • Rolnictwo
 • Rachunkowość
 • Coaching, mentoring i psychologia
 • Projekty Unijne
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Transport, spedycja i logistyka
 • Odnawialne źródła energii
 • Kadry i prawo pracy
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • Zamówienia publiczne
 • Mediator Sądowy
 • NLP - Neurolingwinistyczne programowanie

AKADEMIA NIERUCHOMOŚCI

 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Wycena nieruchomości
 • Pośrednictwo nieruchomości

AKADEMIA KULTURY I SZTUKI

 • Malarstwo i historia sztuki
 • Kulturoznawstwo
 • Kultura, sztuka i socjologia
 • Reżyseria, film i fotografia
 • Kinematografia
 • Historia filmu

AKADEMIA BEZPIECZEŃSTWA

 • Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 • Cyberbezpieczeństwo

Search