Instytuty WSZP

W Wyższej Szkole Zarządzania Personelem działają dwa Instytuty:

Instytuty obejmują swoją działalnością, nastawioną na ścisłą współpracę z sektorem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz z instytucjami samorządowymi gminnymi i  powiatowymi, cztery podstawowe obszary:

  • Badawczo-projektowo-wdrożeniowy
  • Szkoleniowy
  • Konsultingowy
  • Wdrożeniowy

Search