WYKŁADOWCY MBA

ekspercka kadra wykładowców

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks
Image

Krzysztof Zanussi - Ekspert MBA / Wykładowca

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.

Od 1966 roku zrealizował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych dla kina i telewizji tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy swoich filmów. Niektóre z nich zostały opublikowane: w Polsce (4 tomy), we Włoszech (2 tomy), oraz w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech, Czechach i w Indiach.

Od 1979 roku jest dyrektorem i kierownikiem artystycznym Studia Filmowego "TOR". Reżyseruje przedstawienia operowe i teatralne w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i Rosji. W marcu 1990 roku został wybrany Prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Od 1992 roku jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności.

Image

prof. Abraham Barrero Ortega - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalnościProfesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalności.


Był profesorem wizytującym na różnych uniwersytetach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jest autorem `` Nowych praw i gwarancji '' (2019), `` Karty praw podstawowych UE '' (2019), `` Odrodzenia demokracji i strategii przestępczych w walce z korupcją '' (2018) oraz `` Wolności religijnej w Hiszpanii ''. ”(2006). Jego główne kierunki badawcze to dogmatyka praw podstawowych - zwłaszcza wolności myśli, sumienia i wyznania - proces konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, a ostatnio także prawne strategie walki z korupcją. Regularnie publikuje w głównych czasopismach swojej dyscypliny.

Image

Justyna Orzeł - Ekspert MBA / Wykładowca

Justyna Orzeł jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowanym coachem Erickson Professional Coach. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach jako dyrektor zasobów ludzkichi tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska. Sekretarz generalny i wiceprezes w Carrefour - odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

Image

dr hab. Piotr Solarz - Prorektor ds. Studiów MBA / Wykładowca

Prof. ULu  dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007 do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.” 

Image

Michał Sapota - Ekspert MBA / Wykładowca

PREZES ZARZĄDU HRE INVESTMENTS

Od ponad dekady realizuje ambitne cele na rynku nieruchomości w Polsce i za granicą.

W pracy kładzie szczególny nacisk na tworzenie długofalowych strategii rozwojowych firmy przy wykorzystaniu różnych źródeł finansowania działalności. Doskonale rozumie synergię pomiędzy rynkiem finansowym a rynkiem nieruchomości. Swoją pasję, wiedzę i doświadczenie wykorzystuje pracując nad poszerzaniem oferty inwestycyjnej dla branży nieruchomości.

Image

Andrzej Kapkowski- Ekspert MBA / Wykładowca

Generał Andrzej Kapkowski – długoletni  oficer kontrwywiadu, szef Urzędu Ochrony Państwa w latach 2006-2007. Były Doradca Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i premiera Leszka Millera . Obecnie nauczyciel akademicki.

Image

dr Stanisław Krzysztof Jachowicz- Ekspert MBA / Wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie zarządzania i doradztwa gospodarczego. Ekspert zakresie funduszy europejskich oraz krajowych instrumentów finansowych. Konsultant i koordynator projektów oraz przedsięwzięć biznesowych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca–trener prowadzący specjalistyczne zajęcia w zakresie zarządzania, organizacji i metod pracy menedżerskiej, skutecznego przywództwa, negocjacji i mediacji, zarządzania kryzysowego i restrukturyzacji. Organizował i kierował studiami na uczelniach publicznych i prywatnych. Posiada wieloletnie doświadczenie edukacyjne i biznesowe krajowe oraz zagraniczne(Dania, Szwecja, Niemcy, Francja, Luksembourg, USA). Przedsiębiorca i menedżer w różnych podmiotach gospodarczych oraz instytucjach publicznych.

Image

dr. n. med. Eligiusz Patalas- Ekspert MBA / Wykładowca

Ur. 27 kwietnia 1959r w Piotrkowie Kujawskim, zamieszkały w  Inowrocławiu

Doktor nauk medycznych, specjalista otolaryngologii, od 1996 roku, zajmujący się zawodowo zarządzaniem zakładami opieki zdrowotnej, początkowo jako kierownik Przychodni Specjalistycznej w Inowrocławiu, następnie naczelny lekarz Szpitala im. dra L. Błażka , od 2001 r. dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu. Współzałożyciel i członek władz Polskiego Towarzystwa Ratunkowego (od 2001r.) ,współorganizator i członek Komitetu Naukowego  ,,Forum Ratownictwa”, stałych konferencji naukowych organizowanych bez przerwy  od 1995 r. w Inowrocławiu , które przyczyniły się do wypracowania i rozwoju koncepcji systemu państwowego ratownictwa medycznego w Polsce. Od 2001 r. wspiera działalność Klubu Wioślarskiego ,,Gopło” Kruszwica, w tym organizację  Wioślarskich Akademickich Mistrzostw Europy oraz organizatorów Konkursu Wiedzy Ratowniczo-Pożarniczej ,,Ratuj Życie , Mienie, Środowisko” popularyzującego wśród  dzieci i młodzieży Powiatu Inowrocławskiego wiedzę z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Współpracownik Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, brał udział w opracowaniu aktualnego zestawu standardów akredytacyjnych  dla polskich szpitali – edycja 2009.

Aktywny członek:

-  Polskiego Towarzystwa Lekarskiego od 1984 r.

-  Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego , Chirurgów Głowy i Szyi 

    od 1986 r.

Zainteresowania pozazawodowe: wędkarstwo , podróże, dobra książka

Image

dr hab. Dariusz Doliński - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor psychologii, kierownik Katedry Psychologii Społecznej Wydziału Psychologii we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS. Członek - korespondent Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin, członek Rady Doskonałości Naukowej.

Autor 15 książek (w tym 3 wydanych w wydawnictwie Routledge) oraz ponad 200 artykułów naukowych. Specjalizuje się w mechanizmach wpływu społecznego i psychologicznych aspektach marketingu. 

Image

Sławomir Muturi - Ekspert MBA / Wykładowca

Inwestor (pierwsze mieszkanie na wynajem kupił w 1998 roku), autor 9 książek, podróżnik (jako jeden z 3 osób na świecie odwiedził każdy kraj członkowski ONZ po co najmniej dwa razy), założyciel firmy Mzuri (zarządza ponad 7000 mieszkań na wynajem) oraz platformy Mzuri CFI do grupowego inwestowania w najem (ponad 80 mln zebranego kapitału), od maja 2009 w 100% wolny finansowo, propagator tej idei w Polsce.

Image

dr Jacek Miller - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Stopień doktora nauk ekonomicznych nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na Wydziale Finansów w specjalizacji z zakresu fuzji i przejęć w sektorze bankowym. Autor publikacji branżowych oraz uczestnik konferencji naukowych. Zawodowo wspiera działalność condohoteli, w tym indywidualne rozwiązania operacyjne i prawne. Przewodniczący rad nadzorczych w tej branży. Pełni funkcje kontrolne i doradcze w condohotelach oraz spółkach. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w doradztwie inwestycyjnym w branży nieruchomości, w zakresie opiniowania, przygotowania i wdrażania strategii rozwoju firmy, reengineeringu oraz realizuje indywidualne projekty inwestycyjne.

Image

Mirella Firchał - Kępczyńska - Ekspert MBA / Wykładowca

Inżynier architektury wnętrz, absolwentka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania. Wielokrotnie prowadziła panele dyskusyjne oraz wystąpienia podczas wydarzeń z dziedziny dizajnu, m.in. 4 Desig Days, Property Design. Kilka lat z rzędu brała udział w targach branżowych w Mediolanie. Artystyczna dusza i ścisły umysł w jednym. Ukończenie studiów było dopiero początkiem kariery zawodowej.

Wspólnie z mężem prowadzi kanał YouTube - Mirella i Marcin, w którym pokazują tajniki projektowania i wykonywania wnętrz. Znani są również z programu “Para w remont” na HGTV - kanale tematycznym należącym do grupy TVN Discovery.

Obecnie aranżuje mieszkania, domy, a także kawiarnie i restauracje. To rzadkość, ale bierze odpowiedzialność nie tylko za estetykę, ale również za inżynierską stronę swoich pomysłów, dbając o najdrobniejsze szczegóły techniczne przedstawianych pomysłów.

Prywatnie żona i mama trójki wspaniałych dzieci, na stałe mieszkają na Warmii.

Image

Marcin Kępczyński - Ekspert MBA / Wykładowca

Marcin Kępczyński, absolwent Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Zarządzania, Magisterskich Studiów Managerskich przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz MBA Executive przy Francuskim Instytucie Zarządzania. Ukończył program szkoleń organizowanych przez ICAN Institute - Elite Sales i Elite Leadership.

Wieloletni członek zarządu firm projektowych oraz producentów materiałów budowlanych.

Aktualnie prowadzi wspólnie z żoną firmę Interior360, która zajmuje się butikowym projektowaniem i realizacją wnętrz mieszkalnych i komercyjnych na indywidualne zamówienia. W swoim pakiecie usług oferują projekt oraz kompleksową obsługę wykonawczą obejmująca

Wspólnie z żoną prowadzi kanał YouTube - Mirella i Marcin, w którym pokazują tajniki projektowania i wykonywania wnętrz. Znani są również z programu “Para w remont” na HGTV - kanale tematycznym należącym do grupy TVN Discovery.

Prywatnie mąż i tata trójki wspaniałych dzieci, na stałe mieszkają na Warmii.

Image

Wojciech Słowański - Ekspert MBA / Wykładowca

Ukończył studia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie oraz studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena Nieruchomości.

Uzyskał tytuły CPM Certyfied Property Manager by IREM® Institute of Real Estate Management w Chicago oraz tytuł CCIM – Certyfied Commercial Investment Member by CCIM Institute® w Chicago.

Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe skupione wokół stanowisk executive.
Doskonale zna rynek RETAIL oraz mechanizmy rozwoju sieci FMCG oraz DIY.
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesami z zakresu nieruchomości komercyjnych.

Prelegent i wykładowca z zakresu Asset Management i Commercial Property Management.

Image

dr med. Paweł Rajewski - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor i zarazem rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy; Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego; Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy; Prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych oraz Zaburzeń Metabolicznych CM Gizińscy w Bydgoszczy; Były Dyrektor ds. medycznych i zarazem Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy; Specjalista chorób wewnętrznych; specjalista chorób zakaźnych, hepatolog; specjalista transplantologii klinicznej; certyfikowany lipidolog Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego; certyfikowany obesitolog Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;  Jest członkiem Rady Naukowej  (Nutrition Advisory Board- NAB) firmy Herbalife; autor i współautor ponad 200 artykułów, w których dominuje głównie tematyka zaburzeń metabolicznych, otyłości i hepatologii. Wykładowca podczas wielu konferencji, kongresów, sympozjów i warsztatów. Wielokrotnie występował jako ekspert  w dziedzinie medycyny w telewizji, radiu czy prasie. Laureat wielu nagród m.in. Anioły Medycyny i odznaczeń m.in. Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Management.

Image

Ireneusz Bonkiewicz - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu .  Posiadający państwowe licencje Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości

Od 24 lat  w branży nieruchomości komercyjnych .Pomagałem  tworzyć sieci : dyskontowe, convenience , apteki , AGD , drogeryjne , paczkomatów  oraz parki handlowe .

Moja praca nie polegała tylko na podpisywaniu umów najmu lecz obejmowała znacznie szerszy zakres zadań , przygotowawczych ,takich jak np. zakup nieruchomości  pod budowę obiektów dedykowanych dla konkretnych odbiorców , procedowanie warunków zabudowy ,zmiany planów miejscowych czy uzyskiwanie pozwoleń na budowę .

W swojej dotychczasowej karierze często piastowałem funkcje polegające na organizacji i zarządzaniu wyspecjalizowanych  zespołów zajmujących się ekspansją dla sieci handlowych

W latach 1996-2014 moimi największymi partnerami były Biedronka i Żabka – ponad 200 lokalizacji dla każdej firmy oraz w latach 2015-2021 InPost – ponad 1000 lokalizacji

Na co dzień zajmuję się cały czas pracą w ekspansji , moja ulubiona dziedzina to negocjacje z podmiotami , zarówno z gospodarczymi i osobami fizycznymi , których finałem jest pozyskanie nowych lokalizacji zarówno poprzez zakup jak i najem nieruchomości.

Obecnie zajmuję się tworzeniem sieci m.in. automatów paczkowych  dla firmy Allegro.pl

Image

Bp dr Marek Solarczyk - Ekspert MBA / Wykładowca

Decyzją papieża Franciszka z 4 stycznia 2021 r. mianowany Biskupem Radomskim. Urodził się 13 kwietnia 1967 w Wołominie. W latach 1981–1986 kształcił się w Technikum Samochodowym im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, które ukończył ze świadectwem dojrzałości i tytułem technika mechanika o specjalności pojazdy samochodowe. W latach 1986–1992 odbył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Pod koniec studiów, w związku z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, został  inkardynowany  do diecezji warszawsko-praskiej. Magisterium uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Święceń  prezbiteratu  udzielił mu 28 maja 1992 w katedrze św. Floriana w Warszawie biskup diecezjalny warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk. W 1999 na podstawie dysertacji "Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji w latach 1922–1927" uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie doktorat z nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. 8 października 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej i biskupem tytularnym  Hólaru . Święcenia biskupie otrzymał 19 listopada 2011 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Konsekracji dokonał arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników: Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa metropolity gdańskiego, i Kazimierza Romaniuka, biskupa seniora warszawsko-praskiego. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Omnia possibilia credenti” (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy). W 2011 objął urząd wikariusza generalnego diecezji.


W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski został w 2012 delegatem ds. Powołań, w 2014 delegatem ds. Działalności w Polsce „ Kirche in Not ”, a w 2016 delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W latach 2013–2016 był krajowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce. Ponadto wszedł w skład Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, Komisji Duchowieństwa i Komisji Wychowania Katolickiego. Został także przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W 2018 wziął udział w sesji Synodu Biskupów o młodzieży.

Image

Bogusław Chrabota - Ekspert MBA / Wykładowca

Bogusław Chrabota, dziennikarz, publicysta i pisarz, od 2 stycznia 2013 roku redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Urodził się w Krakowie. Debiutował w prasie niezależnej w 1986 roku. Do roku 1989 współpracował z różnymi tytułami prasy podziemnej i emigracyjnej. W latach 1990-1993 związany z TVP (min. wice dyrektor TAI). Od 1993 roku pracował w Telewizji Polsat pełniąc w niej m.in. funkcje dyrektora programowego, szefa anteny, dyrektora zarządzającego, szefa kanałów tematycznych, szefa informacji i publicystyki. Komentator Polskiego Radia Program 3, Tok FM i Radia PiN.
Autor książek, publicysta prasowy i felietonista. Od 1995 roku wykładowca akademicki (UJ, UW, uczelnie warszawskie - Koźmiński, Łazarski, SWPS). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1987). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Od 2019 roku prezes Izby Wydawców Prasy, od jesieni 2020 wiceprezes European Newspapers Publishers Association (ENPA).

Image

Anna Kalata - Ekspert MBA / Wykładowca

Anna Kalata, ekonomista, polityk, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, doradca gospodarczy. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych  oraz członka Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2005-2006 pracowała w Kancelarii Sejmu RP w charakterze doradcy Wicemarszałka Sejmu. W roku 2003 została wiceprezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych a rok później Prezesem Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W latach 2018-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polska Teleopieka Rodzinna S.A. Od 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest honorowym członkiem Transazjatyckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Mumbai (Indie) oraz członkiem Federacji Indyjsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej w Indiach. W 2019 została również Członkiem Zarządu Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Jest prezesem zarządu Spółki Globfactor Sp. z o.o., Kalata Media Sp. z o.o. oraz Awem Estate Sp.z o.o.. Wieloletni przedsiębiorca

Image

Sylwester Porowski - Ekspert MBA / Wykładowca

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 liczba publikacji: 308, liczba cytowań: ponad 3352, monografie: 9 (rozdziały) referaty zaproszone na konferencjach międzynarodowych: 41 Współpraca międzynarodowa: udział we władzach organizacji naukowych, rad naukowych i redakcyjnych (wybrane pozycje) Prezydent Światowej Organizacji Fizyki i Technologii Wysokich Ciśnień AIRAPT w latach 1999-2003; Sekretarz Europejskiej Grupy Wysokociśnieniowej (EHPRG, 1996-1998).

Organizacja międzynarodowych konferencji: 10 (chairman) Udział w Komisji Organizacyjnej Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 1982 – 1986 Udział w Komisji Organizacyjnej (Executive Committee) AIRAPT od 1994 Redakcja: High Pressure Research - członek Editorial Board Semiconductor Science and Technology - członek Editorial Board nagrody, dyplomy, medale, tytuły honorowe i członkostwa:Nagroda prezydenta RP za najlepszy wynalazek w roku 2002. Nagrody (2) Sekretarza Naukowego PAN: 1976, 1978. Nagroda Sekretarza III Wydziału PAN: 1974

Image

Mirosław Koźlakiewicz - Ekspert MBA / Wykładowca

W roku 1997-2001 pełnił mandat poselski z ramienia Solidarności Regionu Mazowsze. W maju 1999 r. został powołany na stanowisko Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, które sprawował do października 2001 roku. Jest członkiem "Rady Płockiej Akcji Katolickiej", honorowym członkiem "Sybiraków" oraz "Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego". Od października 2005 roku Poseł na Sejm RP V kadencji. Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB.

Image

mgr Dominik Krawczyk - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant prokuratorski. Obecnie współpracuje z jedną z czołowych kancelarii prawniczych w Warszawie, wcześniej zdobywał doświadczenie w instytucjach państwowych poznając prawo karne w każdym jego aspekcie. Obecnie jest również wykładowcą prawoznawstwa na jednej z uczelni warszawskich, po zdanych egzaminach wstępnych rozpocznie aplikację adwokacką.
 
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach white collar crime. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dokonując analizy zagadnień z zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, bierze także udział w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz klientów kancelarii oraz pełni rolę doradcy Zarządu jednej ze spółek. 
Image

dr Dawid Sukacz - Ekspert MBA / Wykładowca

lat 48, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A.,  aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej partner zarządzający w funduszu private equity 21 Concordia,  członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.

Image

Marek Biernacki - Ekspert MBA / Wykładowca

prawnik, działacz podziemnej Solidarności, sześciokrotny poseł na Sejm z okręgu gdyńsko-słupskiego; w latach 2002-2004 wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za pozyskiwanie i wdrażanie środków z UE (od tego czasu Pomorskie pozostaje liderem w pozyskiwaniu i wdrażaniu środków unijnych); w latach 1999-2001 jako minister spraw wewnętrznych i administracji wdrażał reformę samorządową, tworzył system zarządzania kryzysowego oraz powołał Centralne Biuro Śledcze. Jako minister sprawiedliwości przeforsował m.in. uchwalenie reformy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz wielką reformę postępowania karnego. Były koordynator służb specjalnych. Ponadto był przewodniczącym komisji sejmowych: spraw wewnętrznych i administracji, służb specjalnych oraz Komisji śledczej ds. zbadania okoliczności uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

Image

dr n. społ. Iwona Rosińska - Ekspert MBA / Wykładowca

doktor nauk społecznych, magister nauk prawnych, wielokrotnie nagradzana nauczycielka, pracująca aktywnie w zawodzie nauczyciela w renomowanych i cenionych szkołach średnich dla młodzieży i ośrodkach kształcenia osób dorosłych.

Autorka i współautorka takich publikacji, jak "Postępowanie administracyjne - omówienie ustawy", "Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne", "Uwarunkowania historyczne, prawne i organizacyjne działalności
Kościoła Prawosławnego w Polsce".

Image

Adam Jarubas - Ekspert MBA / Wykładowca

Adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, polityk, samorządowiec, od 2006 do 2018 marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki UJK,  poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji., członek zespołu zadaniowego ds. obszarów wiejskich KPZK PAN.

Image

Elżbieta Piotrowska-Albin- Ekspert MBA / Wykładowca

Socjolog, wydawca, badacz, menedżer. Absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Executive Business Administration Program w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie Dyrektor Działu Badań i Analiz Wolters Kluwer Polska i wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”. Inicjator i współautor m.in. badania „LEXOMETR prawno-gospodarczy”. ”Wcześniej przez wiele lat Dyrektor
Segmentu Edukacja, wydawca i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” i pomysłodawca oraz autor publikacji skierowanych do specjalistów i praktyków edukacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli. Inicjator i organizator popularnych portali internetowych, m. in. www.dyrektorszkoly.pl i społecznościowych - Edukacja Moja Pasja na Facebooku, prestiżowych konkursów, takich jak: Osobowość Polskiej Edukacji, Super Dyrektor
Szkoły/ Przedszkola, ważnych debat dotyczących edukacji oraz konferencji podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. takich jak: Kongres Edukacja i Rozwój, Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, oraz szkoleń specjalistycznych.

Image

Jan Łuczak - Ekspert MBA / Wykładowca

Ekonomista, politolog, dziennikarz, ekspert rynku nieruchomości. Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 1991 roku po zakończeniu pracy w Kancelarii Sejmu podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek. Jeden z prekursorów tworzącego się rynku nieruchomości w Polsce. Założyciel Pomorskiej Giełdy Nieruchomości Sp. z o. o., której podstawową działalnością było pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i z tym związane pośrednictwo kredytowe, jednocześnie rozwijając działalność w zakresie kursów i szkoleń. W 2004 roku ze struktur PGN wyodrębnione zostały spółki SKK i Nordhaus. Spółka SKK zajmująca się działalnością szkoleniowa i edukacyjną, która z czasem rozwinęła własną sieć  placówek oświatowych oraz obecnie także Wyższą Szkołę Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz Uczelnię Łukaszewski w Warszawie. Spółka Nordhaus to sieć biur nieruchomości działająca w Polsce i Europie. W ramach Nordhaus Group działają własne biura oraz na zasadzie franczyzy. Nordhaus Grup specjalizuje się w obsłudze klientów indywidualnych oraz firm i korporacji w szczególności obsługa Banków, developerów, inwestorów, firm farmaceutycznych, ubezpieczeniowych.

Image

dr n. ekonomicznych Henryk Borko- Ekspert MBA / Wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie ekonomia. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Następnie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej [doktorat]. Autor kilkunastu książek poświęconych przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej, w tym:

  1. Ekonomia transformacji – tranzytologia – dwa tomy – wyd. w j. rosyjskim – grudzień 2016 i luty 2019;
  2. Gospodarki w dobie kryzysu ekonomicznego – spojrzenie retrospektywne – 2016;
  3. Otoczenie międzynarodowe – szanse i zagrożenia dla gospodarek – 2016;
  4. Borko H. (red. naukowa), Przemiany w gospodarkach – 2015;
  5. Uwarunkowania rozwoju współczesnych gospodarek. Zasady ekonomicznego myślenia – 2014.

Autor publikacji o współpracy Polski z poszczególnymi krajami na gruncie gospodarczym. W latach 2000-2006 ekspert ds. rynków wschodnich UNIDO ITPO ONZ, autor poradników dla przedsiębiorców, zwłaszcza dot. rynków Wschodu (od Białorusi, Ukrainy, Mołdowy po Uzbekistan). Ekspert w b. Ministerstwie Gospodarki, b. Ministerstwie Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. programów unijnych – praktyczna ocena wniosków. Wyróżniony Nagrodą I Stopnia Rektora Szkoły Głównej Handlowej – nagroda zespołowa – za publikację poświęconą gospodarczemu sąsiedztwu Polski. Pięciokrotnie wyróżniony przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich dyplomem, medalem i tytułem – Publicysta Ekonomiczny Roku.

Wykładowca, dziekan, rektor w uczelniach – Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Gliwicach,

Wykładowca: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Szkoła Głowna Handlowa. Prowadzenie prac licencjackich i magisterskich na I i II poziomie studiów.

Specjalizacja: finanse i ekonomia, biznes plan, handel zagraniczny, zarządzanie projektami,  konkurencyjność przedsiębiorstw, internacjonalizacja firm.

Starszy specjalista do spraw analizy finansowej i zarządzania projektami innowacyjnymi. Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Sieć Łukasiewicz – Katowice.

Search