Image

WYKŁADOWCY MBA

ekspercka kadra wykładowców

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks
Image

prof. dr hab. Ewa Kucharska- Stasiak - Ekspert MBA / Wykładowca

Autorka  i  współautorka  ponad 20 pozycji książkowych (m.in. Procesy konwergencji na europejskich rynkach mieszkaniowych.)

Ujęcie międzynarodowe i regionalne, 2020, współautor;  Różne oblicza wartości rynkowej W: Nieruchomość w przestrzeni 5 tom 1. Wycena nieruchomości, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, 2019; Granice rozwoju rynku nieruchomości 2019 (współautor); „Psychologia na usługach ekonomii” 2017 (współautor), TEXTER, ”Ekonomiczny wymiar nieruchomości” 2016, PWN, autor; „Wartość rynkowa nieruchomości” 2001, TWIGGER, autor; Tendencje zmian rynku nieruchomości w procesie integracji Polski z Unia Europejską”, Wyd. U.Ł. 2007, współautor; „Cykle rynku nieruchomości a sektor bankowy”, Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego 2008r.współautor], autorka ponad 200 publikacji artykułowych z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości, metodyki wyceny i polityki mieszkaniowej.

Rzeczoznawca majątkowy, współautor Noty Interpretacyjnej „Zastosowanie podejścia dochodowego do wyceny nieruchomości”, 

Standardu zawodowego „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”, kierownik Studiów Podyplomowych „Rynek Nieruchomości- Wycena” na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym U.Ł., członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do nadawania uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego, członek Rady Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości przy Ministrze Inwestycji i Rozwoju.

Image

Krzysztof Zanussi - Ekspert MBA / Wykładowca

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.Od 1966 roku zrealizował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych dla kina i telewizji tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy swoich filmów. Niektóre z nich zostały opublikowane: w Polsce (4 tomy), we Włoszech (2 tomy), oraz w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech, Czechach i w Indiach.

Od 1979 roku jest dyrektorem i kierownikiem artystycznym Studia Filmowego "TOR". Reżyseruje przedstawienia operowe i teatralne w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i Rosji. W marcu 1990 roku został wybrany Prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Od 1992 roku jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności.

Image

Wojciech Słowański - Ekspert MBA / Wykładowca

Ukończył studia na kierunkach Ekonomia i Zarządzanie oraz studia podyplomowe na kierunkach Zarządzanie Nieruchomościami i Wycena Nieruchomości.

Uzyskał tytuły CPM Certyfied Property Manager by IREM® Institute of Real Estate Management w Chicago oraz tytuł CCIM – Certyfied Commercial Investment Member by CCIM Institute® w Chicago.

Posiada międzynarodowe doświadczenie zawodowe skupione wokół stanowisk executive.
Doskonale zna rynek RETAIL oraz mechanizmy rozwoju sieci FMCG oraz DIY.
Manager z ponad 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami i procesami z zakresu nieruchomości komercyjnych.

Prelegent i wykładowca z zakresu Asset Management i Commercial Property Management.

Image

dr med. Paweł Rajewski - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor i zarazem rektor Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy; Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego; Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy; Prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Chorób Wewnętrznych, Infekcyjnych oraz Zaburzeń Metabolicznych CM Gizińscy w Bydgoszczy; Były Dyrektor ds. medycznych i zarazem Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych i Hepatologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy; Specjalista chorób wewnętrznych; specjalista chorób zakaźnych, hepatolog; specjalista transplantologii klinicznej; certyfikowany lipidolog Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego; certyfikowany obesitolog Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością;  Jest członkiem Rady Naukowej  (Nutrition Advisory Board- NAB) firmy Herbalife; autor i współautor ponad 200 artykułów, w których dominuje głównie tematyka zaburzeń metabolicznych, otyłości i hepatologii. Wykładowca podczas wielu konferencji, kongresów, sympozjów i warsztatów. Wielokrotnie występował jako ekspert  w dziedzinie medycyny w telewizji, radiu czy prasie. Laureat wielu nagród m.in. Anioły Medycyny i odznaczeń m.in. Ministra Zdrowia "Za zasługi dla ochrony zdrowia". Ukończył również studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Management.

Image

Ireneusz Bonkiewicz - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu .  Posiadający państwowe licencje Pośrednika i Zarządcy Nieruchomości

Od 24 lat  w branży nieruchomości komercyjnych .Pomagałem  tworzyć sieci : dyskontowe, convenience , apteki , AGD , drogeryjne , paczkomatów  oraz parki handlowe .

Moja praca nie polegała tylko na podpisywaniu umów najmu lecz obejmowała znacznie szerszy zakres zadań , przygotowawczych ,takich jak np. zakup nieruchomości  pod budowę obiektów dedykowanych dla konkretnych odbiorców , procedowanie warunków zabudowy ,zmiany planów miejscowych czy uzyskiwanie pozwoleń na budowę .

W swojej dotychczasowej karierze często piastowałem funkcje polegające na organizacji i zarządzaniu wyspecjalizowanych  zespołów zajmujących się ekspansją dla sieci handlowych

W latach 1996-2014 moimi największymi partnerami były Biedronka i Żabka – ponad 200 lokalizacji dla każdej firmy oraz w latach 2015-2021 InPost – ponad 1000 lokalizacji

Na co dzień zajmuję się cały czas pracą w ekspansji , moja ulubiona dziedzina to negocjacje z podmiotami , zarówno z gospodarczymi i osobami fizycznymi , których finałem jest pozyskanie nowych lokalizacji zarówno poprzez zakup jak i najem nieruchomości.

Obecnie zajmuję się tworzeniem sieci m.in. automatów paczkowych  dla firmy Allegro.pl

Image

Justyna Orzeł - Ekspert MBA / Wykładowca

Justyna Orzeł jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowanym coachem Erickson Professional Coach. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach jako dyrektor zasobów ludzkichi tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska. Sekretarz generalny i wiceprezes w Carrefour - odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

Image

dr hab. Piotr Solarz - Prorektor ds. Studiów MBA / Wykładowca

Prof. WSZP  dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007 do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.” 

Image

Bp dr Marek Solarczyk - Ekspert MBA / Wykładowca

Decyzją papieża Franciszka z 4 stycznia 2021 r. mianowany Biskupem Radomskim. Urodził się 13 kwietnia 1967 w Wołominie. W latach 1981–1986 kształcił się w Technikum Samochodowym im. Czesława Orłowskiego w Warszawie, które ukończył ze świadectwem dojrzałości i tytułem technika mechanika o specjalności pojazdy samochodowe. W latach 1986–1992 odbył studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Pod koniec studiów, w związku z reorganizacją podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce, został  inkardynowany  do diecezji warszawsko-praskiej. Magisterium uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Święceń  prezbiteratu  udzielił mu 28 maja 1992 w katedrze św. Floriana w Warszawie biskup diecezjalny warszawsko-praski Kazimierz Romaniuk. W 1999 na podstawie dysertacji "Udział duchownych katolickich w pracach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pierwszej kadencji w latach 1922–1927" uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie doktorat z nauk teologicznych w zakresie historii Kościoła. 8 października 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji warszawsko-praskiej i biskupem tytularnym  Hólaru . Święcenia biskupie otrzymał 19 listopada 2011 w katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie. Konsekracji dokonał arcybiskup Henryk Hoser, biskup diecezjalny warszawsko-praski, w asyście swoich poprzedników: Sławoja Leszka Głódzia, arcybiskupa metropolity gdańskiego, i Kazimierza Romaniuka, biskupa seniora warszawsko-praskiego. Jako dewizę biskupią przyjął słowa „Omnia possibilia credenti” (Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy). W 2011 objął urząd wikariusza generalnego diecezji.


W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski został w 2012 delegatem ds. Powołań, w 2014 delegatem ds. Działalności w Polsce „ Kirche in Not ”, a w 2016 delegatem ds. Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przewodniczącym Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży. W latach 2013–2016 był krajowym asystentem kościelnym Akcji Katolickiej w Polsce. Ponadto wszedł w skład Zespołu ds. Dialogu ze Wspólnotą Kościelną Luterańsko-Augsburską, Zespołu ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną, Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań, Komisji Duchowieństwa i Komisji Wychowania Katolickiego. Został także przewodniczącym Rady Nadzorczej Fundacji „Opoka”. W 2018 wziął udział w sesji Synodu Biskupów o młodzieży.

Image

Bogusław Chrabota - Ekspert MBA / Wykładowca

Bogusław Chrabota, dziennikarz, publicysta i pisarz, od 2 stycznia 2013 roku redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Urodził się w Krakowie. Debiutował w prasie niezależnej w 1986 roku. Do roku 1989 współpracował z różnymi tytułami prasy podziemnej i emigracyjnej. W latach 1990-1993 związany z TVP (min. wice dyrektor TAI). Od 1993 roku pracował w Telewizji Polsat pełniąc w niej m.in. funkcje dyrektora programowego, szefa anteny, dyrektora zarządzającego, szefa kanałów tematycznych, szefa informacji i publicystyki. Komentator Polskiego Radia Program 3, Tok FM i Radia PiN.
Autor książek, publicysta prasowy i felietonista. Od 1995 roku wykładowca akademicki (UJ, UW, uczelnie warszawskie - Koźmiński, Łazarski, SWPS). Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek założyciel Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego (1987). Członek Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego. Od 2019 roku prezes Izby Wydawców Prasy, od jesieni 2020 wiceprezes European Newspapers Publishers Association (ENPA).

Image

Anna Kalata - Ekspert MBA / Wykładowca

Anna Kalata, ekonomista, polityk, przedsiębiorca, nauczyciel akademicki, doradca gospodarczy. Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. W latach 2006-2007 pełniła funkcję Ministra Pracy i Polityki Społecznej, przewodniczącej Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych  oraz członka Komisji Nadzoru Finansowego. W latach 2005-2006 pracowała w Kancelarii Sejmu RP w charakterze doradcy Wicemarszałka Sejmu. W roku 2003 została wiceprezesem Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych a rok później Prezesem Zarządu Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego. W latach 2018-2019 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Polska Teleopieka Rodzinna S.A. Od 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej. Jest honorowym członkiem Transazjatyckiej Izby Gospodarczej z siedzibą w Mumbai (Indie) oraz członkiem Federacji Indyjsko-Izraelskiej Izby Gospodarczej w Indiach. W 2019 została również Członkiem Zarządu Polsko-Dominikańskiej Izby Gospodarczej. Jest prezesem zarządu Spółki Globfactor Sp. z o.o., Kalata Media Sp. z o.o. oraz Awem Estate Sp.z o.o.. Wieloletni przedsiębiorca

Image

Sylwester Porowski - Ekspert MBA / Wykładowca

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 liczba publikacji: 308, liczba cytowań: ponad 3352, monografie: 9 (rozdziały) referaty zaproszone na konferencjach międzynarodowych: 41 Współpraca międzynarodowa: udział we władzach organizacji naukowych, rad naukowych i redakcyjnych (wybrane pozycje) Prezydent ¦wiatowej Organizacji Fizyki i Technologii Wysokich Ci¶nień AIRAPT w latach 1999-2003; Sekretarz Europejskiej Grupy Wysokoci¶nieniowej (EHPRG, 1996-1998).

Organizacja międzynarodowych konferencji: 10 (chairman) Udział w Komisji Organizacyjnej Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 1982 – 1986 Udział w Komisji Organizacyjnej (Executive Committee) AIRAPT od 1994 Redakcja: High Pressure Research - członek Editorial Board Semiconductor Science and Technology - członek Editorial Board nagrody, dyplomy, medale, tytuły honorowe i członkostwa:Nagroda prezydenta RP za najlepszy wynalazek w roku 2002. Nagrody (2) Sekretarza Naukowego PAN: 1976, 1978. Nagroda Sekretarza III Wydziału PAN: 1974

Image

prof. Abraham Barrero Ortega - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalnościProfesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalności.


Był profesorem wizytującym na różnych uniwersytetach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jest autorem `` Nowych praw i gwarancji '' (2019), `` Karty praw podstawowych UE '' (2019), `` Odrodzenia demokracji i strategii przestępczych w walce z korupcją '' (2018) oraz `` Wolności religijnej w Hiszpanii ''. ”(2006). Jego główne kierunki badawcze to dogmatyka praw podstawowych - zwłaszcza wolności myśli, sumienia i wyznania - proces konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, a ostatnio także prawne strategie walki z korupcją. Regularnie publikuje w głównych czasopismach swojej dyscypliny.

Image

Mirosław Koźlakiewicz - Ekspert MBA / Wykładowca

W roku 1997-2001 pełnił mandat poselski z ramienia Solidarności Regionu Mazowsze. W maju 1999 r. został powołany na stanowisko Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, które sprawował do października 2001 roku. Jest członkiem "Rady Płockiej Akcji Katolickiej", honorowym członkiem "Sybiraków" oraz "Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego". Od października 2005 roku Poseł na Sejm RP V kadencji. Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB.

Image

mgr Dominik Krawczyk - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant prokuratorski. Obecnie współpracuje z jedną z czołowych kancelarii prawniczych w Warszawie, wcześniej zdobywał doświadczenie w instytucjach państwowych poznając prawo karne w każdym jego aspekcie. Obecnie jest również wykładowcą prawoznawstwa na jednej z uczelni warszawskich, po zdanych egzaminach wstępnych rozpocznie aplikację adwokacką.
 
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach white collar crime. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dokonując analizy zagadnień z zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, bierze także udział w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz klientów kancelarii oraz pełni rolę doradcy Zarządu jednej ze spółek. 
Image

dr Dawid Sukacz - Ekspert MBA / Wykładowca

lat 48, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; doktor nauk ekonomicznych specjalista rachunkowości zarządczej i finansów, posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego, dyplom MBA na National Louis University oraz międzynarodowe certyfikaty – CFA oraz CIIA, z polskim rynkiem kapitałowym związany od 1994 roku, początkowo w Biurze Maklerskim Certus, następnie w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, oraz w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company, od 1998 do 2003 roku członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Commercial Union S.A., od 2004 roku był związany z prywatną grupą inwestycyjną BB Investment, od listopada 2007 do października 2010 prezes zarządu BBI Capital S.A. oraz BBI Development S.A.,  aktualnie od grudnia 2010 do chwili obecnej partner zarządzający w funduszu private equity 21 Concordia,  członek rad nadzorczych oraz aktywny inwestor w kilku spółkach technologicznych.

Image

Marek Biernacki - Ekspert MBA / Wykładowca

prawnik, działacz podziemnej Solidarności, sześciokrotny poseł na Sejm z okręgu gdyńsko-słupskiego; w latach 2002-2004 wicemarszałek województwa pomorskiego odpowiedzialny za pozyskiwanie i wdrażanie środków z UE (od tego czasu Pomorskie pozostaje liderem w pozyskiwaniu i wdrażaniu środków unijnych); w latach 1999-2001 jako minister spraw wewnętrznych i administracji wdrażał reformę samorządową, tworzył system zarządzania kryzysowego oraz powołał Centralne Biuro Śledcze. Jako minister sprawiedliwości przeforsował m.in. uchwalenie reformy prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego oraz wielką reformę postępowania karnego. Były koordynator służb specjalnych. Ponadto był przewodniczącym komisji sejmowych: spraw wewnętrznych i administracji, służb specjalnych oraz Komisji śledczej ds. zbadania okoliczności uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika.

Image

dr n. społ. Iwona Rosińska - Ekspert MBA / Wykładowca

doktor nauk społecznych, magister nauk prawnych, wielokrotnie nagradzana nauczycielka, pracująca aktywnie w zawodzie nauczyciela w renomowanych i cenionych szkołach średnich dla młodzieży i ośrodkach kształcenia osób dorosłych.

Autorka i współautorka takich publikacji, jak "Postępowanie administracyjne - omówienie ustawy", "Postępowanie administracyjne i sądowo administracyjne", "Uwarunkowania historyczne, prawne i organizacyjne działalności
Kościoła Prawosławnego w Polsce".

Image

Adam Jarubas - Ekspert MBA / Wykładowca

Adiunkt na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, polityk, samorządowiec, od 2006 do 2018 marszałek województwa świętokrzyskiego, wiceprezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, Doktor nauk społecznych, wykładowca akademicki UJK,  poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji., członek zespołu zadaniowego ds. obszarów wiejskich KPZK PAN.

Image

Elżbieta Piotrowska-Albin- Ekspert MBA / Wykładowca

Socjolog, wydawca, badacz, menedżer. Absolwentka Instytutu Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Executive Business Administration Program w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.

Obecnie Dyrektor Działu Badań i Analiz Wolters Kluwer Polska i wiceprezes Fundacji Edukacji Prawnej „Iustitia”. Inicjator i współautor m.in. badania „LEXOMETR prawno-gospodarczy”. ”Wcześniej przez wiele lat Dyrektor
Segmentu Edukacja, wydawca i członek kolegium redakcyjnego czasopism „Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej” i pomysłodawca oraz autor publikacji skierowanych do specjalistów i praktyków edukacyjnych, dyrektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli. Inicjator i organizator popularnych portali internetowych, m. in. www.dyrektorszkoly.pl i społecznościowych - Edukacja Moja Pasja na Facebooku, prestiżowych konkursów, takich jak: Osobowość Polskiej Edukacji, Super Dyrektor
Szkoły/ Przedszkola, ważnych debat dotyczących edukacji oraz konferencji podnoszących kompetencje kadry kierowniczej i pedagogicznej oświaty, m. in. takich jak: Kongres Edukacja i Rozwój, Krajowa Konferencja Dyrektorów Szkół, Akademia Zarządzania „Dyrektora Szkoły”, oraz szkoleń specjalistycznych.

Image

dr n. ekonomicznych Henryk Borko- Ekspert MBA / Wykładowca

Search