WYKŁADOWCY MBA

ekspercka kadra wykładowców

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

The Amazing
Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See BlocksLearn More

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Introducing

Introducing The Amazing Slideshow

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero
section with the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
It’s easy, fast, and gorgeous.
See Blocks

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Hello, I’m

Corabelle Durrad

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi
ut aliquip ex ea commodo consequat.
My Portfolio

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks

Introducing
The Slideshow Addon

Want to make your website more attractive? Get a stunning hero section with
the Slideshow addon in SP Page Builder Pro.
See Blocks
Image

dr hab. Piotr Solarz - Prorektor ds. Studiów MBA / Wykładowca

Prof. WSZP  dr hab. Piotr Solarz jest doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o polityce i administracji. W 2002 roku był doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim, następnie stypendystą Fundacji Konrada Adenauera i stażystą w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Hamburgu. W latach  od 2007 do  2019 pełnił funkcję Dziekana Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracował również jako ekspert  w zakresie optymalizacji administracji dla instytucji publicznych w Polsce. Otrzymał grant „Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne państwa UE. Wybrane przykłady i wnioski.” 

Image

Krzysztof Zanussi - Ekspert MBA / Wykładowca

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.

Urodzony w 1939 roku w Warszawie. W latach 1955-59 studiował na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w wykładach na temat filmu prowadzonych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1956-1957). Od 1959 roku studiował na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1960 roku rozpoczął studia na Wydziale Reżyserii Łódzkiej Szkoły Filmowej, którą ukończył w 1966 roku.Od 1966 roku zrealizował wiele filmów dokumentalnych, fabularnych dla kina i telewizji tak w Polsce jak i za granicą. Jest autorem lub współautorem scenariuszy swoich filmów. Niektóre z nich zostały opublikowane: w Polsce (4 tomy), we Włoszech (2 tomy), oraz w Rosji, na Węgrzech, w Niemczech, Czechach i w Indiach.

Od 1979 roku jest dyrektorem i kierownikiem artystycznym Studia Filmowego "TOR". Reżyseruje przedstawienia operowe i teatralne w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, we Włoszech, Francji i Rosji. W marcu 1990 roku został wybrany Prezydentem Federacji Europejskich Realizatorów Audiowizualnych (FERA). Od 1992 roku jest profesorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Polskiego PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy i Polskiej Akademii Umiejętności.

Image

Justyna Orzeł - Ekspert MBA / Wykładowca

Justyna Orzeł jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz certyfikowanym coachem Erickson Professional Coach. Z Carrefour Polska związana jest od 1998 roku, gdzie w ostatnich latach jako dyrektor zasobów ludzkichi tworzyła i realizowała strategię HR Carrefour Polska. Sekretarz generalny i wiceprezes w Carrefour - odpowiada za obszar zasobów ludzkich, prawny, komunikacji zewnętrznej, strategii i transformacji, jakości, ochrony i CSR.

Image

Sylwester Porowski - Ekspert MBA / Wykładowca

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 

Ur. w roku 1938, studia ukończył w roku 1960, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr w roku, 1965 dr hab. w roku 1972, profesor w roku 1978 liczba publikacji: 308, liczba cytowań: ponad 3352, monografie: 9 (rozdziały) referaty zaproszone na konferencjach międzynarodowych: 41 Współpraca międzynarodowa: udział we władzach organizacji naukowych, rad naukowych i redakcyjnych (wybrane pozycje) Prezydent ¦wiatowej Organizacji Fizyki i Technologii Wysokich Ci¶nień AIRAPT w latach 1999-2003; Sekretarz Europejskiej Grupy Wysokoci¶nieniowej (EHPRG, 1996-1998).

Organizacja międzynarodowych konferencji: 10 (chairman) Udział w Komisji Organizacyjnej Sekcji Fizyki Fazy Skondensowanej Europejskiego Towarzystwa Fizycznego 1982 – 1986 Udział w Komisji Organizacyjnej (Executive Committee) AIRAPT od 1994 Redakcja: High Pressure Research - członek Editorial Board Semiconductor Science and Technology - członek Editorial Board nagrody, dyplomy, medale, tytuły honorowe i członkostwa:Nagroda prezydenta RP za najlepszy wynalazek w roku 2002. Nagrody (2) Sekretarza Naukowego PAN: 1976, 1978. Nagroda Sekretarza III Wydziału PAN: 1974

Image

prof. Abraham Barrero Ortega - Ekspert MBA / Wykładowca

Profesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalnościProfesor prawa konstytucyjnego na Uniwersytecie w Sewilli (Hiszpania) i akredytowany profesor tej specjalności.


Był profesorem wizytującym na różnych uniwersytetach w Europie i Ameryce Łacińskiej. Jest autorem `` Nowych praw i gwarancji '' (2019), `` Karty praw podstawowych UE '' (2019), `` Odrodzenia demokracji i strategii przestępczych w walce z korupcją '' (2018) oraz `` Wolności religijnej w Hiszpanii ''. ”(2006). Jego główne kierunki badawcze to dogmatyka praw podstawowych - zwłaszcza wolności myśli, sumienia i wyznania - proces konstytucjonalizacji Unii Europejskiej, a ostatnio także prawne strategie walki z korupcją. Regularnie publikuje w głównych czasopismach swojej dyscypliny.

Image

Mirosław Koźlakiewicz - Ekspert MBA / Wykładowca

W roku 1997-2001 pełnił mandat poselski z ramienia Solidarności Regionu Mazowsze. W maju 1999 r. został powołany na stanowisko Ministra w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prof. Jerzego Buzka, które sprawował do października 2001 roku. Jest członkiem "Rady Płockiej Akcji Katolickiej", honorowym członkiem "Sybiraków" oraz "Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego". Od października 2005 roku Poseł na Sejm RP V kadencji. Przewodniczący Rady Nadzorczej CEDROB.

Image

mgr Dominik Krawczyk - Ekspert MBA / Wykładowca

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, aplikant prokuratorski. Obecnie współpracuje z jedną z czołowych kancelarii prawniczych w Warszawie, wcześniej zdobywał doświadczenie w instytucjach państwowych poznając prawo karne w każdym jego aspekcie. Obecnie jest również wykładowcą prawoznawstwa na jednej z uczelni warszawskich, po zdanych egzaminach wstępnych rozpocznie aplikację adwokacką.
 
Na co dzień zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa karnego i prawa karnego gospodarczego. Specjalizuje się w zagadnieniach white collar crime. Uczestniczy w projektach prowadzonych na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, dokonując analizy zagadnień z zakresu potencjalnej odpowiedzialności karnej, bierze także udział w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz klientów kancelarii oraz pełni rolę doradcy Zarządu jednej ze spółek. 
Image

dr Michał Ura - Ekspert MBA / Wykładowca

Wspólnik Kancelarii Prawno-Gospodarczej Warsaw Legal, prawnik, doktor nauk prawnych, adiunkt WPiA Uniwersytetu Rzeszowskiego. Specjalizacja w obsłudze podmiotów gospodarczych w sprawach prawa własności intelektualnej, prawa pracy, prawa administracyjnego i gospodarczego a także negocjacjach kontraktów B2B. Ukończył aplikację sędziowską. Swoje doświadczenie zdobywał jako trener kadr administracji, adwokat, notariusz, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego ale także jako członek zarządu w spółkach prawa handlowego. Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego

Image

dr n. ekonomicznych Henryk Borko- Ekspert MBA / Wykładowca

Search