AUDYTOR WEWNĘTRZNY

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z zakresu audytu wewnętrznego. Studia na tym kierunku zapewniają Słuchaczom dostęp do wiedzy praktycznej, stwarzając możliwość nabycia umiejętności cenionych na rynku pracy. Wiedza, zdobyta podczas nauki w Uczelni Łukaszewski pozwoli absolwentowi w sposób profesjonalny realizować zadania związane z dokonywaniem audytu wewnętrznego, kontroli w administracji oraz przedsiębiorstwach.

ADRESACI

 • osoby, które chcą rozpocząć pracę w audycie
 • osoby, które zdobyły pierwsze doświadczenie zawodowe i chcą poszerzyć swoją wiedzę 

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • pracownicy działów finansowo-księgowych
 • pracownicy jednostek administracyjnych i samorządowych
 • pracownicy firm oferujących przeprowadzanie audytów wewnętrznych i kontroli finansowych
 • audytorzy wewnętrzni w instytucjach sektora finansowego
 • audytorzy wewnętrzni w przedsiębiorstwach

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search