BEZPIECZEŃSTWO KORPORACYJNE – BEZPIECZEŃSTWO PRZEDSIĘBIORSTWA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie wysoko wyspecjalizowanej kadry niezbędnej do prawidłowego zarządzania ryzykiem zgodności, czyli wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym.

Studia obejmują cztery działy, w których zawarto istotną problematykę związaną z konkretnymi aspektami bezpieczeństwa przedsiębiorstwa. Zajęcia są realizowane podczas  10 zjazdów w formie dwudniowych spotkań warsztatowych prowadzonych w weekendy, z których każde poświęcono odrębnym zagadnieniom. Istnieje możliwość ukończenia tylko wybranego działu – szkolenia, dającego konkretne przygotowanie do pracy na stanowisku już zajmowanym przez Słuchacza. 

ADRESACI

 • kadra kierownicza  przedsiębiorstwa (zarząd spółek, management wyższego i średniego szczebla, specjaliści w poszczególnych działach)
 • osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach związanych z funkcjonowaniem i bezpieczeństwem poszczególnych działów
 • osoby zainteresowane wdrażaniem i utrzymaniem systemu zarządzania zgodnością w zakresie szeroko rozumianego kierowania bezpieczeństwem wewnętrznym i zamierzające rozwijać swoją karierę zawodową w dziedzinach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa  w instytucji

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach przedsiębiorstw
 • eksperci w  instytucjach samorządowych wszystkich szczebli
 • specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego 

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search