BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:  

4 000 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 000 zł)
Promocja: 3 500 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@wszp.edu.pl
tel: 505 129 067 lub 601 332 277
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów podyplomowych jest zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na twórcze realizowanie zadań służby BHP.

ADRESACI

Absolwenci uczelni wyższych, pracownicy administracji publicznej, służb porządkowych oraz ośrodków edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, którzy chcą podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ABSOLWENCI

Absolwenci studiów mogą pracować m.in. jako:

  • inspektorzy BHP w jednostkach administracyjnych
  • specjaliści BHP w zakładach pracy
  • specjaliści ds. okresowych szkoleń w zakresie BHP
  • pracownicy służby BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony i obrony w zakładach pracy

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
  • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
  • 1 x oświadczenie RODO
  • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
  • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich;  

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 505 129 067 lub 601 332 277
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search