COACHING, MENTORING
I PSYCHOLOGIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów skoncentrowanych na kontaktach międzyludzkich do opanowania tzw. „miękkich” umiejętności psychologicznych ułatwiających i doskonalących umiejętność budowania wartościowych relacji służących zarówno osobistemu, jak i zawodowemu rozwojowi jednostki. Studenci podczas zajęć nauczą się budować satysfakcjonujące relacje Coacha z indywidualnym Klientem, a także z zespołem i organizacją. Opanują podstawowe zasady związane z coachingiem i mentoringiem. Nauczą się inspirować i stymulować rozwój oraz wykorzystywać potencjał do rozwiązywania problemów międzyludzkich. Wspieranie ucznia przez mistrza, nowego pracownika przez bardziej doświadczonego skutkuje nie tylko szeroko rozumianym rozwojem ale przede wszystkim wzrostem wiary we własne możliwości, większą efektywnością w działaniu, umiejętnością wyciągania właściwych wniosków z popełnionych błędów i pozytywnym nastawieniem do dalszego działania. 

Studenci opanują sztukę precyzowania celów, potrzeb etc. Nauczą się dobierać skuteczne strategie i realizować je w sposób satysfakcjonujący, efektywny w każdej dziedzinie aktywności, zarówno prywatnej, jak i zawodowej.  

ADRESACI

 • przedstawiciele firm i przedsiębiorstw
 • przedstawiciele instytucji administracji publicznych
 • przedstawiciele organizacji pozarządowych
 • pracownicy sektora oświaty
 • WSZYSCY zainteresowani skutecznością w działaniu w relacjach międzyludzkich

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • przedstawiciele różnych instytucji państwowych, pracownicy przedsiębiorstw
 • skuteczni nauczyciele
 • dobrzy organizatorzy planujący pracę swoją i innych (pełniący funkcje kierownicze)
 • szkoleniowcy etc.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715Nr konta:Santander Bank Polska. 67 1090 1043 0000 0001 0489 4184

Search