KULTURA, SZTUKA I SOCJOLOGIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

W związku ze zmianami zachodzącymi w instytucjonalnym obszarze kultury i sztuki studia na kierunku KULTURA, SZTUKA I SOCJOLOGIA mają za zadanie przygotować na poziomie podyplomowym wyspecjalizowaną kadrę managerską do kreatywnego działania w sferze kultury i sztuki w oparciu o doświadczenia i umiejętności praktyków  działających w powyższej dziedzinie. Słuchacze podczas zajęć będą mieli wszechstronną możliwość  zapoznania się z procesami historycznymi oraz wybitnymi twórcami oraz ich dziełami, analizą powyższych dzieł z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy kontekstualnej oraz sposobami analizy różnorodnych zjawisk świata współczesnego w kontekście socjologicznym, regułami funkcjonowania kultury i sztuki we współczesnym świecie, procesach i tendencjach zachodzących w sztuce ponowoczesności (m.in. w fotografii i filmie). Podczas zajęć zapoznają się także z podstawami nauk społecznych, diagnozowania, wyjaśniania  i interpretacji zjawisk społecznych w kontekście kultury i sztuki, dynamiki zmian zachodzących we współczesnej kulturze i sztuce. 

ADRESACI

 • absolwenci studiów humanistycznych i artystycznych zdeterminowani, by zdobyć
  lub pogłębić uporządkowaną wiedzę w zakresie kultury i sztuki
 • przedstawiciele kadry zarządzającej (i nie tylko) instytucjami kultury
 • nauczyciele przedmiotu WIEDZA O KULTURZE
 • osoby planujące zdobycie dodatkowych kwalifikacji z zakresu kultury i sztuki oraz podstaw wiedzy socjologicznej niezbędnej w pracy wymagającej kontaktów międzyludzkich
 • osoby obecnie niezwiązane zawodowo z kulturą i sztuką, lecz zainteresowane sztuką jako podstawowym elementem rozwoju kulturowego
 • WSZYSCY miłośnicy kultury i sztuki, kolekcjonerzy, pasjonaci

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • kadra zarządzająca w instytucjach bezpośrednio i pośrednio działających w obszarze kultury i sztuki
 • pracownicy oświaty
 • konsultanci w projektach wymagających wiedzy i umiejętności interpretacji zagadnień związanych z kulturą i sztuką
 • dziennikarze działów społeczno-kulturalnych
 • pasjonaci kultury i sztuki oraz zjawisk socjologicznych zachodzących w powyższym obszarze

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich;

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginału świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search