MALARSTWO I HISTORIA SZTUKI

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

NASI WYKŁADOWCY

Image Content Addon

Zbigniew Gręziak - Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1992 r. uzyskał dyplom w pracowni grafiki warsztatowej prof. Romana Artymowskiego. W czasie studiów malował w pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Zajmuje się malarstwem olejnym, malowaniem pasteli, grafiką, rysunkiem. Tworzy także w autorskiej technice olej drapany. Jest twórcą Eliptosfery – obrazu otaczającego widza ze wszystkich stron. Zorganizował 10 wystaw indywidualnych. Brał udział w ponad 50 pokazach zbiorowych w kraju i za granicą. Zajmuje się także projektowaniem graficznym. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Projektowanie Graficzne w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Katarzyna Kolendo-Korczak - absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor historii sztuki i adiunkt w Instytucie Sztuki PAN. Członek redakcji i autorka tomów Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce. Uczestniczka prac inwentaryzacyjnych i badawczych nad sztuką sakralną ziem wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Interesuje się związkami między sztukami plastycznymi a literaturą i tradycją antyczną, a także kreowaniem wizerunku przez sztukę.

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu historii sztuki oraz praktycznych umiejętności rysowania i malowania jak również wykształcenie kultury plastycznej i pogłębianie wiedzy z zakresu perspektywy. Wykwalifikowanie Słuchaczy w zakresie narzędzi i materiałów stosowanych w rysunku i malarstwie. 

ADRESACI

 • osoby, które chcą zdobyć wiedzę z zakresu sztuk pięknych
 • absolwenci kierunków artystycznych pragnące poszerzyć wachlarz umiejętności warsztatowych i pogłębić poszukiwania twórcze

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • artysta malarz
 • animator kultury
 • pracownik w instytucjach artystycznych, kulturalnych i oświatowych

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search