NLP-NEUROLINGWISTYCZNE PROGRAMOWANIE

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Czesne:  

5 800 zł (przy wpłacie semestralnej 2 x 2 900 zł)
Promocja: 4 800 zł (przy wpłacie jednorazowej)

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie Słuchaczy do wielopłaszczyznowego, efektywnego działania w zakresie komunikacji, opartego na metodach perswazji. Program studiów przygotowuje do zarządzania czasem, emocjami oraz do wyznaczania celów osobistych, biznesowych i umiejętnego wdrażania ich w życie. Neurolingwistyczne programowanie doskonale sprawdza się w negocjacjach, coachingu oraz zawodach związanych z kontaktami międzyludzkimi. 

ADRESACI

  • osoby zainteresowane wywieraniem skutecznego wpływu na otoczenie, zainteresowane własnym rozwojem, chcące zdobywać nową wiedzę i praktyczne umiejętności umożliwiające  osiąganie  celów osobistych i zawodowych
  • osoby zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji w nowym zawodzie, np. coacha, trenera etc.
  • osoby planujące rozwijać karierę zawodową w obszarze sprzedaży, zarządzania, negocjacji biznesowych
  • osoby zajmujące kierownicze stanowiska, managerowie, właściciele przedsiębiorstw, pracownicy działów personalnych
  • osoby pracujący w zawodach związanych z oświatą, wsparciem społecznym etc., jak psycholodzy, pedagodzy, terapeuci, doradcy zawodowi, konsultanci

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • specjaliści, doradcy, eksperci w wyspecjalizowanych wydziałach i sztabach zarządzania kryzysowego umiejscowionych przy urzędach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
  • eksperci w  instytucjach samorządowych wszystkich szczebli
  • specjaliści w jednostkach Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej
  • specjaliści we wszystkich instytucjach powołanych do reagowania kryzysowego 
  • w Wojewódzkich Sztabach Wojskowych

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez WSZP Warszawa i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
  • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
  • 1 x oświadczenie RODO
  • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
  • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: rekrutacja@wszp.edu.pl
tel: 601 332 277 lub 509 932 622
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od wtorku do czwartku: 10:00-14:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search