ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie profesjonalnej kadry do pracy w sektorze, który w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie ze względu na zapotrzebowanie rynku. Program studiów ma na celu przygotowanie do stosowania nowoczesnych rozwiązań związanych z OŹN oraz dbania o właściwy społeczny odbiór zmian, które już dziś są przyszłością światowej energetyki.

ADRESACI

 • osoby charakteryzujące się ścisłym umysłem zainteresowane pracą w zawodzie doskonale wpisującym się w nowoczesne trendy rozwoju światowej gospodarki
 • osoby zaangażowane w tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego i chcące  wspierać projekty, które ograniczają  ilość zanieczyszczeń trafiających do atmosfery
 • osoby zainteresowane pracą w rozwojowej dziedzinie

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę:

 • w firmach i przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych oraz jej obrotem, zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwarzaniem i utylizacją odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które stawiają na innowacyjność i ekologię
 • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej
 • na stanowiskach specjalistyczno-doradczych wspierających działalność firm i przedsiębiorstw działających w obszarze pozyskiwania energii odnawialnej i gospodarowania odpadami

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search