PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE I UPADŁOŚCIOWE

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem jest przekazanie odpowiedniej wiedzy, uzupełnienie umiejętności i ukształtowanie kompetencji osób, które nie mają doświadczenia w pełnieniu funkcji organu postępowania, ale będą pełniły funkcję reprezentowania w toku postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. Kierunek ten ma również na celu przyswojenie regulacji w zakresie restrukturyzacji i postępowania naprawczego oraz układowego, jak również zdobycie umiejętność wyciągania wniosków z doświadczeń kryzysowych w przedsiębiorstwach.

ADRESACI

 • osoby, które posiadają licencję doradcy restrukturyzacyjnego
 • osoby, które chcą przygotować się do jej uzyskania
 • sędziowie z wydziałów gospodarczych prowadzący postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • prokuratorzy i asesorzy prokuratorscy zajmujące się ściganiem przestępczości gospodarczej/finansowej

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • pełnomocnicy osób prawnych i fizycznych w sprawach o upadłość i restrukturyzację
 • specjaliści w biurach prawnych zajmujących się tymi zagadnieniami

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Student na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 9:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search