REŻYSERIA, FILM I FOTOGRAFIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest przygotowanie wyspecjalizowanej kadry do pracy w branży filmowej oraz profesjonalnego fotografowania poprzez uczestnictwo w zajęciach przybliżających m.in. podstawy montażu filmowego, narracji filmowej i sposobów pracy nad nią; różnice między filmem dokumentalnym i fabularnym, tajniki sztuki operatorskiej i technologii dźwięku, podstawy scenografii i doboru kostiumów, zagadnienia związane z erudycją, historią filmu, najnowszymi trendami i kierunkami rozwoju w literaturze współczesnej, zagadnienia fotografii podróżniczej, reportażowej i dokumentalnej oraz ekspozycji w tworzeniu zdjęć i koloru.

ADRESACI

 • osoby zamierzające związać się zawodowo z szeroko rozumianą branżą medialną
 • osoby poszukujące przestrzeni twórczej dla własnej kreatywności i chcący opanować w tym celu nowe artystyczne narzędzia
 • osoby zamierzające poszerzyć swoje kompetencji w branży, by docelowo kierować zespołami artystycznymi tworząc projekty filmowe, fotograficzne
 • pracownicy kulturalno-oświatowi zamierzający poszerzyć swą wiedzę i umiejętności w pracy
 • pasjonaci sztuki filmowej i fotograficznej

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • reżyserzy, scenarzyści, wspierający szeroko rozumiany przemysł rozrywkowy
 • pracownicy branży reklamowej
 • pracownicy  agencji PR
 • graficy
 • pracownicy instytucji kultury
 • dziennikarze, fotoreporterzy
 • pracownicy  instytucji samorządowych i państwowych działających na rzecz rozwoju sztuki filmowej i fotograficznej w kraju i za granicą
 • pracownicy działu marketingu
 • pracownicy działów kreatywnych różnych instytucji

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginału świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search