WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Teoretyczne i praktyczne przygotowanie profesjonalistów do wykonywania zawodu pośrednika, zarządcy nieruchomości i rzeczoznawcy majątkowego oraz przygotowanie do egzaminu państwowego w zakresie szacowania nieruchomości.

ADRESACI

Studia adresowane do osób zainteresowanych zawodem rzeczoznawcy majątkowego oraz wszystkich, którzy zajmują się nieruchomościami, administrowaniem budynków i obiektów użyteczności publicznej, a także właścicieli i pracowników przedsiębiorstw budowlanych i wspólnot budowlanych.

ABSOLWENCI

Absolwenci pracują, bądź mogą podjąć pracę m.in. jako:

  • rzeczoznawcy majątkowi
  • pracownicy banków
  • pracownicy jednostek samorządowych
  • pracownicy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

Naszym studentom oraz absolwentom innych uczelni zapewniamy PRAKTYKI ZAWODOWE dla:

Rzeczoznawców majątkowych

WYKŁADOWCY

Zajęcia prowadzone są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów doświadczonych w nieruchomościach.

WYMAGANE DOKUMENTY

  • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
  • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
  • 1 x oświadczenie RODO
  • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
  • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search