ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ZDROWIA

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie kompetencji managerskich niezbędnych do efektywnego zarządzania placówkami opieki zdrowotnej różnego szczebla w warunkach gospodarki rynkowej oraz w sytuacjach kryzysowych.

ADRESACI

 • zainteresowani rozwojem kariery  zawodowej w administracji placówek ochrony zdrowia
 • pracownicy ochrony zdrowia chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną, jak: członkowie niższej i średniej kadry kierowniczej, a także pracownicy działów medycznych, eksploatacyjno-administracyjnych w placówkach ochrony zdrowia 
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania szpitali, przychodni, hospicjów, sanatoriów, placówek związanych z diagnostyką medyczną, biomechaniką, inżynierią biomedyczną  etc.
 • zainteresowani spoza branży medycznej
 • osoby pracujące w sektorze ochrony zdrowia; członkowie zarządów spółek szpitalnych, członkowie rad społecznych przy szpitalach, członkowie rad nadzorczych podmiotów leczniczych

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • zainteresowani dalszą karierą zawodową w administracji placówek ochrony zdrowia
 • pracownicy ochrony zdrowia różnego szczebla chcący doskonalić swoje umiejętności w zakresie zarządzania placówką medyczną
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania placówek ochrony zdrowia
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach ochrony zdrowia etc.

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i przedstawicieli firm konsultingowych aktywnych w powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search