ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE I TURYSTYCE

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie szerokiej uaktualnionej wiedzy na temat zmian w branży hotelarsko-turystycznej związanej z zapotrzebowaniem na wysoko wykwalifikowane kadry w dziedzinie, która cieszy się coraz większym zainteresowaniem na świecie. Studia pozwalają na uzyskanie kwalifikacji pozwalających na uzyskanie atrakcyjnej pracy w powyższych branżach, dzięki programowi obejmującemu m.in. zakres zagadnień z zakresu zarządzania, organizacji, psychologii, ekonomii, reklamy i prawa.

ADRESACI

 • osoby, które zamierzają związać się zawodowo z powyższymi branżami i powinny uzyskać niezbędne  kwalifikacje i kompetencje społeczne niezbędne podczas prowadzenia działalności gospodarczej w powyższych sektorach
 • osoby, które już pracują w branży, jednakże chcą poszerzyć swoje kwalifikacje
  i kompetencje i udoskonalić posiadane już umiejętności w celu zwiększenia profesjonalizmu, a co za tym idzie, atrakcyjności na rynku
 • osoby, które podczas studiów chcą nabyć umiejętności organizacyjne i biznesowe, przydatne w dziedzinach związanych z obsługą klienta zróżnicowanego

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • specjaliści, doradcy, eksperci, managerowie w dużych, średnich i małych placówkach związanych z działalnością hotelarską i turystyczną
 • managerowie i kierownicy hotelu, bądź hostelu
 • kierownicy branży turystycznej
 • specjaliści ds. marketingu w dziedzinie hotelarstwa i turystyki
 • specjaliści w zakresie usług SPA oraz zabiegów odnowy biologicznej
 • managerowie centrów rozrywki
 • managerowie imprez towarzyszących

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search