ZARZĄDZANIE W MEDIACH

Studia Podyplomowe
weekendowe

| REKRUTACJA TRWA

 

Okres nauki: 2 semestry
Tryb: zaoczny, weekendowy
 

| BIURO REKRUTACJI

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie szerokiej wiedzy dotyczącej zarządzania w mediach m.in. w zakresie funkcjonowania skutecznego marketingu medialnego, efektywności organizacji medialnych, poznanie nowych trendów w zakresie organizacji produkcji filmowej, a także dystrybucji w kinach, tv oraz platformach streamingowych.

ADRESACI

 • osoby pracujące, bądź zamierzające podjąć pracę w branży ściśle związanej z mediami, takich jak: studia filmowe, agencje reklamowe, stacje telewizyjne i radiowe, firmy produkcyjne
 • osoby wiążące swą przyszłość zawodową w dziedzinie dystrybucji telewizyjnej, internetowej, filmowej etc.

ABSOLWENCI

Absolwenci mogą podjąć pracę m.in. jako:

 • niezależni producenci telewizyjni i filmowi
 • specjaliści ds. marketingu w zakresie mediów
 • managerowie odpowiedzialni za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów
 • managerowie odpowiedzialni za działania administracyjne w placówkach kultury i mediów

ABSOLWENCI OTRZYMUJĄ

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Uczelnię Łukaszewski i zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 września 2019 r., w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U z 19.09.2018, poz, 1791).

WYKŁADOWCY

Zajęcia realizowane są przez wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów powyższej branży.

WYMAGANE DOKUMENTY

 • 2 x umowa o naukę (Słuchacz na prośbę otrzymuje jeden podpisany egzemplarz)
 • 1 x wniosek o przyjęcie na studia
 • 1 x oświadczenie RODO
 • 1 x oświadczenie o nauczaniu Online
 • 1 x ksero świadectwa ukończenia studiów licencjackich bądź magisterskich

Uprzejmie prosimy o nieprzesyłanie oryginałów świadectw oraz dyplomów.

REKRUTACJA

Uczelnia Łukaszewski
ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa
 
e-mail: podyplomowe@ulu.edu.pl
tel: 505 129 067 
 
Biuro Obsługi Studenta i Kandydata
od poniedziałku do piątku: 09:00-15:00
(przed wizytą prosimy o telefoniczne potwierdzenie)

Dojazd:
Stacja metra IMIELIN
Autobusy: 136, 148, 179, 185, 192, 306, 503, 504, 715

Search